ผลิตกล่องครีม

รับสั่งจองขวดบรรจุภัณฑ์

ขวดใสPET 500ml + ปั๊มขาว =พร้อมส่ง

ขวดใสPET 300ml + ปั๊มขาว =พร้อมส่ง

ขวดใสPET 200ml +ปั๊มขาว=หมด

ขวดขาวทึบPET 60ml +สเปรย์ขาว=หมด

ขวดใสPET 100ml + สเปรย์ = พร้อมส่ง

ขวดใสPET 50ml + สเปรย์ =พร้อมส่ง

ขวดใสPet 30ml ฝาปิด-เปิด = พร้อมส่ง

ขวดใสPet 60ml หัวปั๊ม = พร้อมส่ง

ขวดใสPET 250ml + ปั๊มใส = พร้อมส่ง

buttonline-จองขวดใส500ml