ผลิตกล่องครีม

พิมพ์ฉลากสินค้า สร้างแบรนด์ เพิ่มยอดขาย?

ฉลากสินค้า โดยปกติจะเป็นแผ่นสติ๊กเกอร์ที่ออกแบบให้สวยงามก่อนติดพิมพ์ฉลากสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ชั้นแรก Primary Packaging นั่นก็คือบนตัวสินค้า เช่น บนกระปุกครีม บนขวด เป็นต้น โดยจะทำด้วยวัสดุชนิดต่างๆตามการใช้งาน และลงลวดลายและรายละเอียดเฉพาะของสินค้าแต่ละแบรนด์ แตกต่างกันออกไปตามเอกลักษณ์จุดแข็งของสินค้าต่างๆ ฉลากสินค้าส่วนมากจะออกแบบและพิมพ์ฉลากสินค้าให้กลมกลืนกันกับกล่องบรรจุภัณฑ์ขั้นที่ 2 Secondary Packaging การออกแบบจึงควรสื่อและนำเสนอไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของสี ขนาดที่พอดี วัสดุที่มีคุณภาพ ไม่หลุดล่วง และไม่ลบเลือนง่ายจึงต้องอาศัยโรงพิมพ์ที่มีคุณภาพ infinity printing เราเป็นโรงพิมพ์รุ่นใหม่ไฟแรง มีบุคคลากรมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ด้านการพิมพ์ กว่า 20 ปี มีเครื่องจักรอันทันสมัย ตามมาตรฐานสากล ให้บริการแบบครบวงจร จบงานได้อย่างรวดเร็ว มุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

ประเภทของฉลากสินค้า ในการออกแบบและพิมพ์ฉลากสินค้าบนผลิตภัณฑ์ของคุณ ควรให้ความสำคัญในเรื่องของวัสดุที่นำมาทำฉลากสินค้าว่ามีความเหมาะสมเพียงใด เราสามารถลดต้นทุนในการผลิตและพิมฉลากสินค้าได้ แต่ควรพิจารณามูลค่าของสินค้ากับภาพลักษณ์ของแบรนด์สินค้าแต่ละชนิดด้วย สินค้าที่มีมูลค่าสูงมาตรฐานและมีคุณภาพของการพิมพ์ฉลากสินค้าก็ต้องสูงตามไปด้วยในทิศทางที่สอดคล้องกัน ให้ลูกค้ามีความมั่นใจ ในมูลค่าของสินค้าที่ซื้อมาว่ามีคุณค่าและน่าใช้จริงๆ วัสดุที่นำมาทำฉลากสินค้าได้แก่ สติ๊กเกอร์กระดาษ ,สติ๊กเกอร์กระดาษ K ทอง, สติ๊กเกอร์กระดาษเคลือบเงา ,สติ๊กเกอร์ PVC ,สติ๊กเกอร์ PP (ทนต่อความเย็น -20 องศา) ,สติ๊กเกอร์ PP เคลือบเงา (ทนต่อความเย็น -20 องศา) , สติ๊กเกอร์ PP K ทอง ,สติ๊กเกอร์แบบ PE เป็นต้น

พิมพ์ฉลากสินค้า สร้างภาพลักษณ์ และแบรนด์ของคุณ

ดังนั้นควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบขอคำแนะนำและดูตัวอย่างประกอบการตัดสินใจ เพราะหากตัดสินใจเลือกรูปแบบพิมพ์ฉลากสินค้าจำนวนมากไปแล้ว จะทำให้ลูกค้าสับสนเมื่อเปลี่ยนฉลากสินค้าใหม่จนลูกค้าลังเลที่จะเลือกแบบฉลากสินค้าเก่าหรือแบบฉลากสินค้าใหม่ เมื่อคุณมีสินค้าที่มีคุณภาพ และ Packaging สวยๆ ที่ผ่านการสร้างสรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญแล้วการผลิตงานพิมพ์ฉลากสินค้า ที่บ่งบอกแบรนด์ความเป็นตัวตนของคุณ จะมีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเทคนิคและการสร้างสรรค์ผลงาน การออกแบบลายและพิมพ์ฉลากสินค้าเป็นการพัฒนาแบรนด์ของคุณไปในตัว ส่วนนี้จะเป็นจุดขายให้ลูกค้าจดจำคุณได้ง่ายขึ้น ทำให้ได้เปรียบในทางธุรกิจ เนื่องจากต้นทุนที่ต่ำกว่า Packaging ชนิดอื่นๆเป็นการสร้างแบรนด์ที่เอื้อประโยชน์ต่อ SME รายย่อย และอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือชุมชนส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการมากขึ้น เกิดการจ้างงาน มีการซื้อผลิตภัณฑ์กระตุ้นยอดขายได้เป็นอย่างดี

 

LINE INFINITY

OUR-REVIEW INFINITY

เราเป็นโรงพิมพ์รุ่นใหม่ไฟแรง มีบุคคลากรมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ด้านการพิมพ์ กว่า 20 ปี มีเครื่องจักรอันทันสมัย ตามมาตรฐานสากล ให้บริการแบบครบวงจร จบงานได้อย่างรวดเร็ว มุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

ติดตามเราได้ที่

facebook icon