ผลิตกล่องครีม
ประกาศ โรงพิมพ์อินฟินิตี้ พริ้นติ้ง จะหยุดให้บริการ 1 วัน ในวันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากเป็นวันพ่อแห่งชาติ ทั้งนี้จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ โรงพิมพ์อินฟินิตี้ พริ้นติ้ง จะหยุดให้บริการ 1 วัน ในวันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากเป็นวันพ่อแห่งชาติ ทั้งนี้จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป